NY BOK AV IVAR KOLSTAD


Men størst blant dem er kjærligheten

Kjærlighetsbegrepet i Bibelen blir blant mange troende tolket så forskjellig, og betydningen misforstått. I 1.Korinterbrev 13;13 står det: «Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»

Mange leser og siterer siste setning slik: «Men størst av alt er kjærligheten.» Dette er ett av flere eksempler på at Guds kjærlighet blir tillagt betydninger som den ikke har, som gjør at vi fort kan få problemer når vi skal formidle noe til andre mennesker om Gud. Men det kan også forføre oss selv til å akseptere forhold omkring synd som vi tror dekkes av Guds kjærlighet, men som tvert imot går imot Hans ord og vilje.

Jeg tror denne boken vil kunne gi deg nye åpenbaringer, og kanskje justere din forståelse av Guds kjærlighet, Agapekjærligheten, og dermed også autoriteten i Ordet.

kr. 190,-
Softcover — 170 sider


.

PAKKETILBUD PÅ DAVID PAWSONS BØKER


NÅR JESUS KOMMER TILBAKE

Denne boken hjelper deg til å forstå hva Bibelen lærer om Jesu gjenkomst. Den fremstiller også, på en redelig måte hva de forskjellige syn lærer. Med andre ord en bok som gir deg et helhetlig bilde av emnet.


EN GANG FRELST ...ALLTID FRELST?

Denne boken er et spennende studie av et ofte diskuterte tema. Boken er en lidenskapelig og tankevekkende utfordring til en ofte akseptert læresetning - ideen om at frelsen, når den først er oppnådd, er urokkelig og evig, uavhengig av ens videre liv og handlinger.


EVANGELIET OM GUDS RETTFERDIGHET

I Romerbrevet 1:17 sier Paulus at evangeliet åpenbarer Guds rettferdighet og i denne lille boken belyser David Pawson denne sannheten. I en tid hvor bibelske sannheter mer og mer blir byttet ut med humanistiske tanker, er denne lille boken et kall tilbake til kjernen av evangeliet — til det budskap Jesus og de første Apostlene forkynte.


FÅ PAKKE-TILBUDET NÅ


.

AKTUELLE BØKER

Hvorfor vekkelsen drøyer

«Hvorfor vekkelsen drøyer» av Leonard Ravenhill er et tidløst mesterverk som tenner de sovende flammene av åndelig iver! Ravenhills rå, provoserende prosa gir et oppvåkningsrop til den selvtilfredse menighet, noe som vil tenne noen og helt sikkert forarge andre. Boken er en sterk oppfordring til å gjenoppdage din lidenskap for Kristus. Med nidkjærhet kaller Ravenhill oss til å leve i personlig vekkelse, og den innsikt og erfaring Ravenhill hadde gir også boken en åndelig tyngde. Forbered deg på å bli inspirert, utfordret og forvandlet.

kr. 255,-
Softcover — 170 sider


Ordets Autoritet

Mange har ennå ikke utforsket dybdene i Bibelen. Den er Guds ufeilbarlige ord, men som troende tar vi ofte for lett på det vi leser. Historiene, lignelsene og løftene, inkludert deres forutsetninger, blir for mange kunnskap som kun fester seg i hodet, uten at det trenger ned i dypet av våre hjerter. Derfor leser mange Bibelen på en overfladisk måte, og går glipp av dens overnaturlige dybder og de unike skattene som er skjult der. Det er viktig å fordype seg i Guds ord, og jeg håper at denne boken kan bidra til nettopp det. Min bønn er at den vil inspirere deg til å lese Bibelen, med en forventning om at Den Hellige Ånd vil åpenbare skattene den inneholder. Da tror jeg du vil oppleve en sterkere lengsel etter å bli kjent med Jesus, på et mer intimt og dyptgående nivå.

kr. 190,-
Softcover — 160 sider
.


.

David Pawson (1930–2020) var en innflytelsesrik teolog, predikant og forfatter, kjent for sin dyptgående bibelundervisning. Denne boken er et dyptgående dykk i et viktig emne. Boken er en lidenskapelig og tankevekkende utfordring til ideen om at frelsen, når den først er oppnådd, er urokkelig og evig, uavhengig av ens videre liv og handlinger. Boken vil ikke bare gi deg en bedre forståelse av din tro, men den vil også utfordre deg til å leve denne troen på en mer bevisst måte.

kr. 255,-
Softcover — 194 sider


Kar fulle av ild og herlighet

Når Mario Murillo skrev “Kar fulle av ild og herlighet”, hadde han Amerika i tankene — men innholdet i boken er mer enn et budskap til amerikanske kristne. Denne boken er et profetisk budskap til Jesu legeme her på jorden. Et budskap som til tider er konfronterende og direkte — men som samtidig også kommer med håp. Alle som ønsker å ta del i endetidsvekkelsen bør lese denne boken.

“Jeg tror denne vekkelsespredikanten har ført i pennen en avhandling som bør være i hendene på alle som er i ledelse i Guds rike.”
John Kilpatrick
— Grunnlegger og ledende pastor, Church of His Presence, Daphne, AL

“Når boken ‘Kar fulle av ild og herlighet’ ble skrevet var det en guddommelig inspirasjon som førte pennen,”
Perry Stone jr.
— Grunnlegger av VOE, ISOW og OCI Vert for Manna-Fest

kr. 250,-
Softcover — 154 siderBØKER AV IVAR KOLSTAD


BØKER AV RAY COMFORT

MISJONSBØKER

Misjonsbøker er bøker hvor hele overskuddet av boken går til å støtte diverse misjonsprosjekter


ANBEFALTE BØKER


EVANGELISERINGS HEFTER

Daily Bread

Bibelleseplan bygget rundt den bibelske kalenderen og alle høytidene


BØKER SKREVET AV
HANS NIELSEN HAUGE

Bortrykkelsen

Kommer Jesus før trengselstiden?

Bestefars siste reise

Barnebok som formidler håp og trøst

Herre lær oss å be

Du kan få et sterkt personlig bønneliv

Evangeliet om Guds rettferdighet

En bok om kjernen i evangeliet i følge Bibelen

Forstå Romersk Katolisisme

Forstå Romersk Katolisisme

Men størst blant dem er kjærligheten

Men størst blant dem er kjærligheten

EVANGELISERINGS
TRAKTATER

Når er den rette tid? (A6 - 200 stk.)

Traktatpakke (200 stk / 600 stk / 1000 stk)

Evangeliseringspakke

1200 traktater og 20 hefter

Timoteus — en trofast Herrens tjener

Hva vet vi om en av Paulus’ nærmeste medhjelpere?


EVANGELISERINGS
HEFTER

lagt til handlevogn