Evangeliet om Guds rettferdighet

I Romerbrevet 1:17 sier Paulus at evangeliet åpenbarer Guds rettferdighet og i denne lille boken belyser David Pawson denne sannheten. Han viser hvordan vårt budskap har forandret seg i takt med at vår forståelse av ord som “kjærlighet” har forandret seg. Ofte blir budskapet om Guds ubetingede kjærlighet presentert som “evangeliet”, men det var ikke det budskapet Jesus og de første Apostler forkynte. I en tid hvor bibelske sannheter mer og mer blir byttet ut med humanistiske tanker, er denne lille boken et kall tilbake til kjernen av evangeliet — til det budskap Jesus og de første Apostlene forkynte.

Om forfatteren

David Pawson er en anerkjent forkynner som har undervist i menigheter og bibelskoler over hele verden. Han har skrevet over 80 bøker som blant annet “The Normal Christian Birth”, “The Road to Hell” og “Unlocking the Bible”. Han er kjent for sin kompromissløse troskap til Bibelen, noe som har gjort ham kontroversiell i noens øyne, men elsket av andre.

kr. 85,-
Softcover — 52 sider


Hva vet vi egentlig om 
Jesu andre komme?

Når kommer Jesus igjen og kommer alle til å se Ham når Han kommer? Kommer han plutselig, uventet, eller først etter klare tegn? Hvilke forskjellige tolkninger er det, når det kommer til Jesu gjenkomst? Dette og mange flere aktuelle spørsmål svarer den anerkjente bibellæreren David Pawson på. Boken gir deg  klarhet og innsikt i mange viktige stridsspørsmål, når det gjelder Jesu gjenkomst.

Om forfatteren

David Pawson er en anerkjent forkynner som har undervist i menigheter og bibelskoler over hele verden. Han har skrevet over 80 bøker som blant annet “The Normal Christian Birth”, “The Road to Hell” og “Unlocking the Bible”. Han er kjent for sin kompromissløse troskap til Bibelen, noe som har gjort ham kontroversiell i noens øyne, men elsket av andre.

kr. 298,-
Softcover — 300 sider

.


Motivert av evigheten

Hva om du oppdaget at du var med i et eksperiment hvor de neste 24 timer ville avgjøre kvaliteten på resten av livet ditt?  Alt fra hvilken jobb du kom til å få, hvilket nabolag du kom til å bo i og hva slags hus du fikk, ville bli avgjort av hvordan du brukte denne ene dagen. Hvordan ville du anvende disse 24 timene? Ville du planlegge dem godt eller ville du bare overlate tiden til tilfeldighetene, ta det som det kom og håpe det beste?

Denne ideen høres kanskje uvirkelig ut, men det er den ikke. Faktisk er det svært likt hvordan de valg du gjør i dag vil påvirke din framtid for evig. I boken “Motivert av evigheten” bruker den best-selgende forfatter og forkynner John Bevere en spennende allegori med et sterkt Skrift-grunnlag for å male et levende bilde av hvordan vårt jordiske liv vil skape vår evige tilværelse.

Livet etter at du har trukket ditt siste sukk er mye mer enn en destinasjon. Oppdag nå hvordan du kan bruke ditt liv, så det får verdi både for i dag og for Evigheten.

Boken inkluderer samtalespørsmål for gruppestudie.

kr. 298,-
Softcover m/flapp — 310 sider


Aktuelle bøker


Bøker av Ivar Kolstad


Bøker av Hans Nielsen Hauge

.


Hefter

Evangeliet om Guds rettferdighet

En bok om kjernen i evangeliet i følge Bibelen

Hauge pakke - 3 bøker

Hauges bøker i modernisert språk

så løp da slik

Bok av John Bunyans

Gudsfryktens dimensjon

En bok om sunn gudsfrykt

Bestefars siste reise

Barnebok som formidler håp og trøst


Evangeliserings-hefter


Traktater

Gambler du med evigheten (A6 - 200 stk)

Traktatpakke på 200 traktater

Jesus er veien til Himmelen (A6 - 200 stk)

Traktatpakke på 200 traktater