Engang frelst, alltid frelst?

Denne bok av David Pawson er et dyptgående dykk i et viktig emne. Boken er en lidenskapelig og tankevekkende utfordring til ideen om at frelsen, når den først er oppnådd, er urokkelig og evig, uavhengig av ens videre liv og handlinger. Boken vil ikke bare gi deg en bedre forståelse av din tro, men den vil også utfordre deg til å leve denne troen på en mer bevisst måte.

kr. 255,-
Softcover — 194 sider

Gjenoppdag din lidenskap for kristus

«Hvorfor vekkelsen drøyer» av Leonard Ravenhill er et tidløst mesterverk som tenner de sovende flammene av åndelig iver! Ravenhills rå, provoserende prosa gir et oppvåkningsrop til den selvtilfredse menighet, noe som vil tenne noen og helt sikkert forarge andre.

Boken er en sterk oppfordring til å gjenoppdage din lidenskap for Kristus. Med nidkjærhet kaller Ravenhill oss til å leve i personlig vekkelse, og den innsikt og erfaring Ravenhill hadde gir også boken en åndelig tyngde. Forbered deg på å bli inspirert, utfordret og forvandlet.

kr. 255,-
Softcover — 170 sider

.

.


Ordets Autoritet

Mange har ennå ikke utforsket dybdene i Bibelen. Den er Guds ufeilbarlige ord, men som troende tar vi ofte for lett på det vi leser. Historiene, lignelsene og løftene, inkludert deres forutsetninger, blir for mange kunnskap som kun fester seg i hodet, uten at det trenger ned i dypet av våre hjerter. Derfor leser mange Bibelen på en overfladisk måte, og går glipp av dens overnaturlige dybder og de unike skattene som er skjult der. Det er viktig å fordype seg i Guds ord, og jeg håper at denne boken kan bidra til nettopp det. Min bønn er at den vil inspirere deg til å lese Bibelen, med en forventning om at Den Hellige Ånd vil åpenbare skattene den inneholder. Da tror jeg du vil oppleve en sterkere lengsel etter å bli kjent med Jesus, på et mer intimt og dyptgående nivå.

kr. 190,-
Softcover — 160 sider

.


.

Kar fulle av ild og herlighet

Et profetisk budskap til vår tid

Når Mario Murillo skrev “Kar fulle av ild og herlighet”, hadde han Amerika i tankene — men innholdet i boken er mer enn et budskap til amerikanske kristne. Denne boken er et profetisk budskap til Jesu legeme her på jorden. Et budskap som til tider er konfronterende og direkte — men som samtidig også kommer med håp. Alle som ønsker å ta del i endetidsvekkelsen bør lese denne boken.

“Jeg tror denne vekkelsespredikanten har ført i pennen en avhandling som bør være i hendene på alle som er i ledelse i Guds rike.”
John Kilpatrick
— Grunnlegger og ledende pastor, Church of His Presence, Daphne, AL

“Når boken ‘Kar fulle av ild og herlighet’ ble skrevet var det en guddommelig inspirasjon som førte pennen,”
Perry Stone jr.
— Grunnlegger av VOE, ISOW og OCI Vert for Manna-Fest

kr. 250,-
Softcover — 154 sider


Evangeliet om Guds rettferdighet

I Romerbrevet 1:17 sier Paulus at evangeliet åpenbarer Guds rettferdighet og i denne lille boken belyser David Pawson denne sannheten. Han viser hvordan vårt budskap har forandret seg i takt med at vår forståelse av ord som “kjærlighet” har forandret seg. Ofte blir budskapet om Guds ubetingede kjærlighet presentert som “evangeliet”, men det var ikke det budskapet Jesus og de første Apostler forkynte. I en tid hvor bibelske sannheter mer og mer blir byttet ut med humanistiske tanker, er denne lille boken et kall tilbake til kjernen av evangeliet — til det budskap Jesus og de første Apostlene forkynte.

Om forfatteren

David Pawson er en anerkjent forkynner som har undervist i menigheter og bibelskoler over hele verden. Han har skrevet over 80 bøker som blant annet “The Normal Christian Birth”, “The Road to Hell” og “Unlocking the Bible”. Han er kjent for sin kompromissløse troskap til Bibelen, noe som har gjort ham kontroversiell i noens øyne, men elsket av andre.

kr. 85,-
Softcover — 52 sider


Aktuelle bøker


Bøker av Ivar Kolstad


Bøker av Hans Nielsen Hauge

.


Hefter

Pakketilbud

Kar fulle av ild & herlighet / Jesus revolusjonæren

Evangeliseringspakke

1200 traktater og 20 hefter

Daily Bread

Dagbok bygget rundt den bibelske kalenderen og alle høytidene

Bortrykkelsen

Kommer Jesus før trengselstiden?

La sverdet gjennomtrenge deg

Klare tale om hva vi står over for i tiden som ligger foran

Timoteus — en trofast Herrens tjener

Hva vet vi om en av Paulus’ nærmeste medhjelpere?

En overnaturlig hverdag med Gud

Gud kan bli en del av din hverdag!

Ikke åpne denne! (25 stk.)

Tegneserie-traktat

Herre lær oss å be

Du kan få et sterkt personlig bønneliv

Vitenskapelige fakta i Bibelen

100 vitenskapelige grunner til å tro på Bibelen

Hauge pakke - 3 bøker

Hauges bøker i modernisert språk

så løp da slik

Bok av John Bunyans

Gudsfryktens dimensjon

En bok om sunn gudsfrykt

Bestefars siste reise

Barnebok som formidler håp og trøst


Evangeliserings-hefter


Traktater

Når er den rette tid? (A6 - 200 stk.)

Traktatpakke (200 stk / 600 stk / 1000 stk)

Gambler du med evigheten (A6 - 200 stk)

Traktatpakke på 200 traktater

Jesus er veien til Himmelen (A6 - 200 stk)

Traktatpakke på 200 traktater

lagt til handlevogn