.

Ingen har satt dypere spor i verdens historie enn Jesus Kristus og mange har sterke meninger om Ham. Den kjente forfatteren C.S. Lewis som skrev Narnia bøkene sa om Jesus "Enten var og er denne mannen Guds sønn, eller så var han gal eller noe enda verre. Du kan slå han i hodet med at han var en idiot, du kan spytte på han og drepe ham som en demon, eller du kan falle ned for føttene hans og kalle han Herre og Gud. Men la oss ikke komme med noe nedlatende tullprat om at han var en stor menneskelig morallærer. Han har ikke gitt oss det alternativet, det var aldri hans hensikt." I denne boken gir Jan Ernst Gabrielsen oss et bilde av personen Jesus slik Bibelen selv presenterer Ham. Boken gir både et historisk inntrykk, en dypere forståelse av hva som var hans budskap og hva Bibelen selv sier om ham.


kr. 150,-
pocket utgave - 178 sider


.

Hauges andre bok på moderne norsk

Det begynte med boka «Betraktning over verdens dårlighet», og fortsatte med denne boka, «Forsøk til avhandling om Guds visdom», som utkom samme år.  Begge bøkene ble skrevet kort tid etter hans åndsdåpsopplevelse og den første var ferdigskrevet kun to måneder etter. Grunnen til at han skrev denne boka, var at han mente den første var for knapp og ufullstendig på en del punkter. Han ønsket på en mer utfyllende måte å framheve det budskapet som Gud hadde gitt ham.

I Hauges levetid kom «Forsøk til avhandling om Guds visdom» ut i fire opplag. 

Kjøp boken nå for kun kr 250,-

PAKKE TILBUD

Kjøp begge av Hans Nielsen Hauge sine bøker for kun kr. 400,- 


.

.

La de første kristne komme til orde 180 sider / Softcover

Bli med på en fengslende reise tilbake i tid - tilbake til begynnelsen av det andre århundret. Med innlevelse gir forfatteren en inspirerende gjennomgang av hva de første kristne trodde og praktiserte ved slutten av apostlenes tidsalder, og hvordan menigheten etterhvert mistet den tidens kristendom.

Dagens menighet utkjemper slag på alle fronter, og vi ser ut til å tape disse kampene i møte med den uavlatelige påtrengende verden. Kanskje finner vi ikke svarene på problemene våre i nåtiden, men i fortiden. Det fantes en tid da menigheten evnet å holde stand mot verden, og det var ved begynnelsen av det andre århundret. Selv om boken gir et rikt innblikk i tidlig kristendom, er den ikke først og fremst en historiebok. Snarere er den et friskt og kreativt blikk på de problemene som dagens menighet står overfor, og løsningen på disse.

«La de første kristne komme til orde» kombinerer akademisk kvalitet med en lettlest stil, skreddersydd for dagens lekfolk. Den er et kall til oss om å vende tilbake til de første kristnes enkle liv preget av hellighet, usvikelig kjærlighet og tålmodig selvfornektelse.

Kjøp boken nå for kr. 250,-


.

.

Andre aktuelle bøker

Betraktning over Verdens Dårlighet

Boken som skapte vekkelse og forvandling

Gud har en fantastisk plan for ditt liv

Er den vanlige forkynnelsen av evangeliet i tråd med Bibelen?

Innta en by gjennom lovprisning

En veiledning til forbønns-lovprisning

Gud, en god og hellig Far

En bok som vise deg et bildet av Gud som din Himmelske Far

En manns død... (10 stk.)

En god og kortfattet innføring i hvorfor Jesus måtte dø

1-2-3 Mirakler

3 enkle steg for å oppleve mirakler i hverdagen


Ikke redd for Antikrist

Hvorfor vi ikke tror på opprykkelse før trengselstiden

Tiden før Sarons Dal

Et spennende tilbakeblikk av tiden før Sarons Dal

JESUS – revolusjonæren som tok et oppgjør...

En presentasjon av Jesus og Hans budskap

22. juli profetien

Boken som rystet kristen-norge i 2015

En synders møte med Gud

Et hefte om veien ut av okkultisme og rusmissbruk

1-2-3 Bønn

3 enkle steg for et effektivt bønneliv

Sheemitahens Mysterium

282 sider // Pocket

Vitenskapelige fakta i Bibelen

100 vitenskapelige grunner til å tro på Bibelen

Verdens beste budskap

En utfordrende bok om evangelisering og det å dele din tro med andre

Problemet med kjærlighet

Et viktig og aktuelt hefte om vår tids humanisering av Guds kjærlighet

Fostrende nåde

Sannhet om Guds nåde slik Bibelen presenterer den

Livet etter døden

Hva sier Bibelen om livet etter døden

Veien, Sannheten og Livet

Evangeliseringshefte

Helvete

En kort innføring i hva Bibelen sier om Helvete

Bygg din karakter

En bok om åndelig utvikling og karakter

Under åpen himmel

365 andakter som gir inspirasjon, hjelp, trøst og glede

Traktater

Jesus er veien til Himmelen

Traktatpakke på 200 traktater

Traktatpakke (200 stk av hver)

200 stk. av hver traktater

Veien til Himmelen

Traktatpakke på 200 traktater