Ivar Kolstad

Ivar Kolstad er en av våre faste forfattere som de senere år har utgitt flere bøker og hefter. Han ble radikalt frelst i 1992 i en alder av 45 år. Siden har han tjent Gud som evangelist og bibellærer, og i noen år med økonomi og administrasjon i TV Visjon Norge. Sin bakgrunn har han fra Hærens Krigsskole og tjeneste i Forsvaret. Nå er det med de åndelige våpen han har gått i krigen.

Gudsfryktens dimensjon

En bok om sunn gudsfrykt

Gud, en god og hellig Far

En bok som vise deg et bildet av Gud som din Himmelske Far

Veien, Sannheten og Livet

Evangeliseringshefte

Og så mitt folk - 1

En bok om bønn for vårt land

Bygg din karakter

En bok om åndelig utvikling og karakter

Og så mitt folk - 2

Fakta om fem generalsynder og forhold i landet

Fostrende nåde

Sannhet om Guds nåde slik Bibelen presenterer den

lagt til handlevogn