Ivar Kolstad

Ivar Kolstad er en av våre faste forfattere som de senere år har utgitt flere bøker og hefter. Han ble radikalt frelst i 1992 i en alder av 45 år. Siden har han tjent Gud som evangelist og bibellærer, og i noen år med økonomi og administrasjon i TV Visjon Norge. Sin bakgrunn har han fra Hærens Krigsskole og tjeneste i Forsvaret. Nå er det med de åndelige våpen han har gått i krigen.

Og så mitt folk - 1

En bok om bønn for vårt land

Gud, en god og hellig Far

En bok som vise deg et bildet av Gud som din Himmelske Far

Og så mitt folk - 2

Fakta om fem generalsynder og forhold i landet

Fostrende nåde

Sannhet om Guds nåde slik Bibelen presenterer den

Bygg din karakter

En bok om åndelig utvikling og karakter

Veien, Sannheten og Livet

Evangeliseringshefte