Ivar Kolstad

Ivar Kolstad er en av våre faste forfattere som de senere år har utgitt flere bøker og hefter. Han ble radikalt frelst i 1992 i en alder av 45 år. Siden har han tjent Gud som evangelist og bibellærer, og i noen år med økonomi og administrasjon i TV Visjon Norge. Sin bakgrunn har han fra Hærens Krigsskole og tjeneste i Forsvaret. Nå er det med de åndelige våpen han har gått i krigen.

Ordets Autoritet

Bli kjent med Jesus på et mer intimt og dyptgående nivå.

Og så mitt folk - 2

Fakta om fem generalsynder og forhold i landet

Gud, en god og hellig Far

En bok som vise deg et bildet av Gud som din Himmelske Far

La sverdet gjennomtrenge deg

Klare tale om hva vi står over for i tiden som ligger foran

Og så mitt folk - 1

En bok om bønn for vårt land

Veien, Sannheten og Livet

Evangeliseringshefte

Bygg din karakter

En bok om åndelig utvikling og karakter

Gudsfryktens dimensjon

En bok om sunn gudsfrykt

Fostrende nåde

Sannhet om Guds nåde slik Bibelen presenterer den

lagt til handlevogn