Guds visdom

Hauges andre bok på moderne norsk

Innta en by gjennom lovprisning

En veiledning til forbønns-lovprisning

JESUS – revolusjonæren som tok et oppgjør...

En presentasjon av Jesus og Hans budskap

Verdens beste budskap

En utfordrende bok om evangelisering og det å dele din tro med andre

Tiden før Sarons Dal

Et spennende tilbakeblikk av tiden før Sarons Dal

Gud har en fantastisk plan for ditt liv

Er den vanlige forkynnelsen av evangeliet i tråd med Bibelen?

Helvete

En kort innføring i hva Bibelen sier om Helvete