Fostrende nåde

Bibelens sannhet om nåde

Veien, Sannheten og Livet

Evangeliseringshefte

Innta en by gjennom lovprisning

En veiledning til forbønns-lovprisning

Livet etter døden

Livet etter døden

Jesus er veien til Himmelen

Traktatpakke på 200 traktater

Veien til Himmelen

Traktatpakke på 200 traktater

1-2-3 Mirakler

3 enkle steg for å oppleve mirakler i hverdagen

1-2-3 Bønn

3 enkle steg for et effektivt bønneliv

Ikke redd for Antikrist

Hvorfor vi ikke tror på opprykkelse før trengselstiden

Gud, en god og hellig Far

Denne boken har som hensikt å vise deg bildet av Gud som din Himmelske Far

Betraktning over Verdens Dårlighet

Boken som skapte vekkelse og forvandling i bygder og byer i Norge


Vitenskapelige fakta i Bibelen 112 sider // Pocket

Vitenskapelige fakta
i Bibelen

Mange tror at Bibelen og vitenskap er to motsetninger, men visste du at Bibelen faktisk er full av vitenskapelige fakta. Ikke bare det, men Bibelen nevner disse fakta lenge før vitenskapen oppdaget dem.

På den tiden da folk trodde at jorden satt på ryggen til et stort dyr eller en kjempe, snakket Bibelen om at jorden er rund og flyter fritt i verdensrommet. Lenge før legevitenskapen var klar over viktigheten av å rense ting i rennende vann gav Gud befaling om nettopp dette. Bibelen taler også om sammenhengen mellom mental og fysisk helse lenge før legevitenskapen oppdaget denne sammenheng.

I denne boken finner du mange Bibelens vitenskapelige fakta som bekrefter at Bibelen ikke bare er en samling oppdiktede historier. Boken er ypperlig for studenter eller som et evangeliseringen redskap.

kr. 180,-
--> KJØP NÅ 


40 sider // Hefte

Hvordan blir Gud presentert i Bibelen?

Mange vil fort si at Bibelen presenterer Gud som kjærlig – og det er sant. Kjærlighet er uten tvil et av Guds karaktertrekk, men er kjærlighet den siden Bibelen fokuser mest på?

I dag blir ofte kjærlighet presentert som Guds eneste karaktertrekk. Men om du tar en databibel og søker på vers som beskriver Gud, vil du faktisk oppdage at kjærlighet er en av de
sidene som får minst fokus. Men i denne forbindelse bør man også spørre seg selv om Bibelen definerer kjærlighet på samme måte som dagens samfunn gjør. I dette hefte tar Ronald Gabrielsen opp hvordan den moderne forståelsen av kjærlighet har vært med å gi mennesker et feil bilde av Gud og hvordan Bibelen presenterer Guds kjærlighet.

kr. 40,-
--> KJØP NÅ 


178 sider // Pocket

JESUS

Revolusjonæren som tok et oppgjør med religion

Ingen enkeltperson har satt dypere spor i verdens historie enn Jesus Kristus. Folk har mange forskjellige meninger om Ham, men i denne boken gir Jan Ernst Gabrielsen oss et bilde av personen Jesus slik Bibelen selv presenterer Ham. Utgangspunktet for denne boken er Bibelen og den alene. 

Vårt forhold til Jesus og forståelsen av hvem han er, er avgjørende både for dette livet og for vår evige skjebne. Denne boken gir oss innblikk, både i personen Jesus, men også hva Hans
budskap var. Dette er en glimrende bok både for deg som har vært frelst i mange år og for dem som er nye på veien.

kr. 150,-
--> KJØP NÅ 


178 sider // Pocket

Gud har en fantastisk plan...

— Myten i det moderne budskap

I dag er det mange som opplever å dele sin tro med andre mennesker uten at budskapet ser ut til å ha den samme effekt som vi ser i Bibelen. I denne boken går Ray Comfort fra
TV serien “The Way of the Master” i rette med den moderne måten å presentere evangeliet på. Han viser hvordan Jesus, disiplene og de første kristne forkynte budskapet - en måte
som førte til syndenød og radikale omvendelser.

kr. 150,-
--> KJØP NÅ 


78 sider // Pocket

Verdens beste budskap

-blir ofte misforstått

Hvordan kan det være at folk som har blitt helbredet og hørt evangeliet forkynt samtidig ikke føler noen grunn til å personlig gjøre noe med hva de har hørt? Hvorfor ender mange i diskusjoner når de skal dele sin tro med andre? Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp i denne boken. Dette er en viktig bok som tar opp faren ved hvordan evangeliet ofte blir presentert i dag. Boken tar opp noen av de ting som ofte misforståes og hjelper deg til å dele din tro uten å havne i diskusjoner. Den gir også et innblikk i hvordan du, i dagens kultur, kan dele evangeliet på samme måte som Jesus og de første disipler.

kr. 100,-
--> KJØP NÅ 


60 sider // Pocket

Hva sier Bibelen om Helvete?

For noen er det et banneord, for andre et teologisk dilemma. Det har vært en inspirasjonskilde når det kommer til sanger, filmer og poetiske verker, men mange vil helst ikke høre om det. Selv om det i kristne kretser nærmest er et tabubelagt å snakke om, kan det noen ganger virke som om Helvete får mer oppmerksomhet enn Himmelen.

Bildet de fleste har av Helvete er mer basert på Hollywood enn på Bibelen, og kanskje er det fordi vi som kristne har unnlatt å snakke om temaet.

Jesus snakket mer om Helvete enn noen andre i Bibelen og derfor burde det ikke være så tabubelagt for oss som Hans disipler å tale om dette sted. Selv om temaet for noen kan virke skremmende, tror jeg det er viktig at vi som kristne ikke tier. 

kr. 100,-
--> KJØP NÅ 


68 sider // Pocket

Tiden før Sarons Dal 

Jan Ernst Gabrielsen fikk sitt første møte med Aril Edvardsen som syttenåring og ble i 1963 den først heltidsansatte i Troens Bevis. I denne boken forteller han sitt personlige vitnesbyrd.

Han beskriver sin opplevelse av tiden før Sarons Dal og den første Skandinaviske Bibel og Misjonsuke i Kvinesdal, september 1964. Selv om han fikk hjelp av andre som hadde blitt ansatt litt tidligere samme år, falt mye av forberedelsene og gjennomføringen av dette første stevnet på ham. Dette ble hans "ildprøve" i organisering og oppfølgning.

I denne boken får du et personlig innblikk i en ung kristen tjeners utvikling, og et historisk tilbakeblikk på en svært ekspansiv epoke i Troens Bevis Verdens Evangeliserings arbeid. La oss huske ordene fra Sak. 4,10: "For hvem har foraktet dagen med den ringe begynnelse?"

kr. 100,-
--> KJØP NÅ 


Hefte på 12 sider // Pakke på 10 stk.

En manns død... 

“En manns død...” er et hefte på 12 sider og gir leseren en god og kortfattet innføring i hvorfor Jesus måtte dø, synd, tilgivelse og hva det vil si å være en kristen. Dette er et utmerket hefte å bruke til utdeling om du ønsker å dele de gode nyheter med mennesker rundt deg. Heftet selges i pakker av 10 stk, men kan også fås i pakker av 50 stk.

kr. 90,-
--> KJØP NÅ 

Traktatpakke (200 stk av hver)

200 stk. av hver traktater

En synders møte med Gud

Et hefte om veien ut av okkultisme og rusmissbruk

LAGERSALG

Sheemitahens Mysterium

282 sider // Pocket