Kar fulle av ild og herlighet

Et profetisk budskap til vår tid

Når Mario Murillo skrev “Kar fulle av ild og herlighet”, hadde han Amerika i tankene — men innholdet i boken er mer enn et budskap til amerikanske kristne. Denne boken er et profetisk budskap til Jesu legeme her på jorden. Et budskap som til tider er konfronterende og direkte — men som samtidig også kommer med håp. Alle som ønsker å ta del i endetidsvekkelsen bør lese denne boken.

“Jeg tror denne vekkelsespredikanten har ført i pennen en avhandling som bør være i hendene på alle som er i ledelse i Guds rike.”

John Kilpatrick
— Grunnlegger og ledende pastor, Church of His Presence, Daphne, AL

“Når boken ‘Kar fulle av ild og herlighet’ ble skrevet var det en guddommelig inspirasjon som førte pennen,”

Perry Stone jr.
— Grunnlegger av VOE, ISOW og OCI Vert for Manna-Fest

kr. 250,-
Softcover — 154 sider


De enfoldiges lære og avmektiges styrke

Hans Nielsen Hauges bøker og skrifter fikk stor utbredelse i landet og sammen med han forkynnelse, ble de et redskap som forvandlet livet til tusener av norske menn og kvinner.

«De enfoldiges lære og avmektiges styrke» er Hauges fjerde bok. Han reiste til Bergen for første gang i slutten av juli 1798, og boka ble trykt på sensommeren samme år. Den ble skrevet på svært kort tid og formålet var å tilbakevise de beskyldninger og innvendinger som særlig var reist mot ham og hans virksomhet etter utgivelsen av hans forrige bok «En sannhets bekjennelse om salighets sak».

Selv om det ble et kampskrift, er det også et sterkt bibelsk forsvar for sann og levende kristendom, som var i sterkt forfall på grunn av rasjonalismens grep i samtiden. Da fjerde opplag ble trykt i Kristiansand i 1804, ble boka gjenstand for myndighetenes oppmerksomhet i København, og et kjærkommet anklagepunkt i saken mot Hauge på høsten samme år.

kr. 220,-
Softcover — 104 sider

Du kan også få alle fire av Hauges bøker
som et pakketilbud. Kr. 600,-


Evangeliet om Guds rettferdighet

I Romerbrevet 1:17 sier Paulus at evangeliet åpenbarer Guds rettferdighet og i denne lille boken belyser David Pawson denne sannheten. Han viser hvordan vårt budskap har forandret seg i takt med at vår forståelse av ord som “kjærlighet” har forandret seg. Ofte blir budskapet om Guds ubetingede kjærlighet presentert som “evangeliet”, men det var ikke det budskapet Jesus og de første Apostler forkynte. I en tid hvor bibelske sannheter mer og mer blir byttet ut med humanistiske tanker, er denne lille boken et kall tilbake til kjernen av evangeliet — til det budskap Jesus og de første Apostlene forkynte.

Om forfatteren

David Pawson er en anerkjent forkynner som har undervist i menigheter og bibelskoler over hele verden. Han har skrevet over 80 bøker som blant annet “The Normal Christian Birth”, “The Road to Hell” og “Unlocking the Bible”. Han er kjent for sin kompromissløse troskap til Bibelen, noe som har gjort ham kontroversiell i noens øyne, men elsket av andre.

kr. 85,-
Softcover — 52 sider


Hva vet vi egentlig om 
Jesu andre komme?

Når kommer Jesus igjen og kommer alle til å se Ham når Han kommer? Kommer han plutselig, uventet, eller først etter klare tegn? Hvilke forskjellige tolkninger er det, når det kommer til Jesu gjenkomst? Dette og mange flere aktuelle spørsmål svarer den anerkjente bibellæreren David Pawson på. Boken gir deg  klarhet og innsikt i mange viktige stridsspørsmål, når det gjelder Jesu gjenkomst.

Om forfatteren

David Pawson er en anerkjent forkynner som har undervist i menigheter og bibelskoler over hele verden. Han har skrevet over 80 bøker som blant annet “The Normal Christian Birth”, “The Road to Hell” og “Unlocking the Bible”. Han er kjent for sin kompromissløse troskap til Bibelen, noe som har gjort ham kontroversiell i noens øyne, men elsket av andre.

kr. 298,-
Softcover — 300 sider

.Aktuelle bøker


Bøker av Ivar Kolstad


Bøker av Hans Nielsen Hauge

.


Hefter

La sverdet gjennomtrenge deg

Klare tale om hva vi står over for i tiden som ligger foran

En overnaturlig hverdag med Gud

Gud kan bli en del av din hverdag!

Ikke åpne denne! (25 stk.)

Tegneserie-traktat

Herre lær oss å be

Du kan få et sterkt personlig bønneliv

Vitenskapelige fakta i Bibelen

100 vitenskapelige grunner til å tro på Bibelen

Hauge pakke - 3 bøker

Hauges bøker i modernisert språk

så løp da slik

Bok av John Bunyans

Gudsfryktens dimensjon

En bok om sunn gudsfrykt

Bestefars siste reise

Barnebok som formidler håp og trøst


Evangeliserings-hefter


Traktater

Når er den rette tid? (A6 - 200 stk.)

Traktatpakke (200 stk / 600 stk / 1000 stk)

Gambler du med evigheten (A6 - 200 stk)

Traktatpakke på 200 traktater

Jesus er veien til Himmelen (A6 - 200 stk)

Traktatpakke på 200 traktater