Betraktning over Verdens Dårlighet

Boken som skapte vekkelse og forvandling

  • Artnr: 116
  • Vekt, kg: 0
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

For noen måneder siden gav vi ut Hans Nielsen Hauges første bok i nytt opplag, men i modernisert og tidsriktig språk. Det første opplag av boken ble solgt nesten med det samme og vi har derfor trykket et nytt opplag av denne boken. 

Sammen med Hauges forkynnelse, ble boka et redskap som forvandlet livet til tusener av norske menn og kvinner. Folk vendte om fra samtidens religiøsitet, synd og likegyldighet, til å bli gudfryktige, redelige og ivrige samfunnsbyggere.

I denne boke er skriftet “Beskrivelse over det åndelige livets løp og strid” fra 1804, og utdrag av boka “Religiøse følelser og deres verd” fra 1817 med.

Kjøp boken og les budskapet som skapte vekkelse og forvandling i bygder og byer. 

Språkmessig bearbeidet ved Peter Tore Gabrielsen.

PAKKE TILBUD

Kjøp begge av Hans Nielsen Hauge sine bøker for kun kr. 400,- 


Fra bokens bakside:

Hans Nielsen Hauges bøker og skrifter fikk stor utbredelse i landet. Det viser hvor sterkt de slo an blant det som kalles «almuen», eller den vanlige mann og kvinne. Hauges første bok, «Betragtning over Verdens Daarlighed» fra 1796, utkom i seks opplag fram til 1804.

Mens Hauge levde ble hans 33 større og mindre skrifter trykt i til sammen 76 opplag. Opplagenes størrelse var heller ikke små. Hauge skriver: «Mine skrifter ble opplagt fra to til seks ganger og hver gang trykt i fra 2000 til 5000 eksemplarer.» I 1816 forteller han at det er ikke mer enn 1000 stk. igjen av hver bok, og av noen er det ingen igjen.

Den boka som fikk størst utbredelse, var Hauges salmebok, «Utvalgte salmer». Allerede i 1819 var denne solgt i 10 000 eksemplarer.  Uten noen overdrivelse er det reelt å kunne regne med at Hauges bøker kom ut i et totalopplag på opp mot 250 000.

I tillegg til Hauges forfatterskap, skrev han hundrevis av brev, som fikk stor betydning for vekkelsen. Brevene ble skrevet til enkeltpersoner og venneflokker rundt omkring i landet. På den måten ble brevene til både formaning, oppmuntring og sjelesorg. De ble ofte brukt til opplesning i vennesamlingene.

Trangen etter å lese Hauges bøker førte også til at leseferdighetene i bygd og by ble forbedret. 


ISBN: 978-82-93723-02-8
Omslag: Poket
Størrelse: 125x200mm
Antall sider: 140

lagt til handlevogn