De enfoldiges lære og avmektiges styrke

Hans Nielsen Hauges fjerde bok

  • Artnr: 1075
  • Vekt, kg: 0
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Hans Nielsen Hauges bøker og skrifter fikk stor utbredelse i landet og sammen med han forkynnelse, ble de et redskap som forvandlet livet til tusener av norske menn og kvinner.

«De enfoldiges lære og avmektiges styrke» er Hauges fjerde bok. Han reiste til Bergen for første gang i slutten av juli 1798, og boka ble trykt på sensommeren samme år. Den ble skrevet på svært kort tid og formålet var å tilbakevise de beskyldninger og innvendinger som særlig var reist mot ham og hans virksomhet etter utgivelsen av hans forrige bok «En sannhets bekjennelse om salighets sak».

Selv om det ble et kampskrift, er det også et sterkt bibelsk forsvar for sann og levende kristendom, som var i sterkt forfall på grunn av rasjonalismens grep i samtiden. Da fjerde opplag ble trykt i Kristiansand i 1804, ble boka gjenstand for myndighetenes oppmerksomhet i København, og et kjærkommet anklagepunkt i saken mot Hauge på høsten samme år.


ISBN: 978-82-93723-31-8
Omslag: Softcover
Størrelse: 125x200mm
Antall sider: 104

lagt til handlevogn