Gud, en god og hellig Far

En bok som vise deg et bildet av Gud som din Himmelske Far

  • Artnr: 1019
  • Vekt, kg: 0
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Mange har vanskelig for å relatere til Gud som en god Far. På grunn av brutte familieforhold og skuffelser er tittelen “Far” blitt noe negativt. I tillegg har kirken ofte presentert et bilde av Gud som en distansert og hard skikkelse — noe som har gjort saken enda verre. 

Denne boken har som hensikt å vise deg bildet av Gud som din Himmelske Far — en far som er mye bedre enn noen jordisk far kan være. Han elsker deg og vil deg bare det aller beste. Han elsker deg med en kjærlighet som ingen annen jordisk far kan gi.

Samtidig som Han er en god Far er Han også Gud, og derfor vil ingen jordisk far kunne måle seg med Ham. Det betyr også at Han er 100% hellig, uten synd, feil eller mangler. Vi kan derfor ikke ha et lettsindig forhold til vår Far i Himmelen. 

Han er god og kjærlig. Han er barmhjertig og nådig, men samtidig en rettferdig dommer. Han er allmektig, full av miskunnhet og Han kan være alle steder på en gang. Sagt med andre ord er Han langt mer enn hva vi kan fatte og forstå.

At Han er verdens dommer, svekker ikke Hans kjærlighet. At Han er en god Far vil aldri påvirke Hans rettferdighet. På grunn av vår menneskelige begrensning har vi ofte en tendens til å fortrenge eller overfokusere enkelte sider ved Gud. Men om vi ønsker et riktig bilde av Gud må vi søke å respektere og elske alle sider ved Ham.

Samtidig som vi relaterer til Ham som vår Himmelske Far, må vi også gi Ham den respekt og ærbødighet Han fortjener. Har vi et sundt bilde av Gud vil disse to sider gå hånd i hånd.

Fordi Han elsker oss har Han gitt oss sitt ord, for at vi skal lære Ham å kjenne, og for at vi skal kunne leve det gode livet Han ønsker for oss. Han kjenner våre menneskelige svakheter, og har derfor gitt oss sin Ånd for å styrke, lede og hjelpe oss. Hans ønske for alle mennesker er at vi en dag skal kunne se Ham ansikt til ansikt, og få erfare Hans godhet fullt ut. 


ISBN: 978-82-93723-05-9
Omslag: Pocket
Størrelse: 125x200mm
Antall sider: 54

lagt til handlevogn