Når er den rette tid? (A6 - 600 stk)

600 stk. av traktaten "Når er den rette tid?"

  • Artnr: 1060
  • Vekt, kg: 0
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

En glimrende traktat som setter fokus på når den rette tid til å søke Gud er. Traktaten er litt større enn et visittkort og derfor lett å ha med seg, lett å dele ut, eller legge igjen steder hvor folk kan finne den.

Du kan også bestille:

Tekst på baksiden:

Vi skal alle møte Gud en dag...er du klar for den dagen?
Vi har kun ett liv og når det er ferdig skal vi alle møte Gud. Da skal vi stå til regnskap for vårt liv her på jorden – ja, både våre ord, tanker og motiver skal da frem i lyset. Problemet er at om alt det gale vi har gjort skal frem i lyset – inklusiv ord, tanker og motiver – da tror jeg alle kan være enige om at ingen kommer til å bli frikjent. Men Gud ønsker ikke å dømme oss. Derfor valgte
Han selv å ta straffen vi fortjente. Da Jesus ble korsfestet, var det for å ta den straff vi fortjente – og Han kunne gjøre det fordi Han selv var uten synd. På grunn av Jesu død og oppstandelse kan du få din synd tilgitt. Bibelen sier at om du tror Gud reiste Jesus opp fra de døde og gjør Ham til din Herre, skal du bli frelst. Hver dag opplever tusener av mennesker over hele verden dette. Søk Jesus i dag og få din sak i orden med Gud. Les mer på www.OpplevJesus.no