Hauge pakke - 3 bøker

Hauges bøker i modernisert språk

  • Artnr: 1068
  • Vekt, kg: 0
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Hans Nielsen Hauges bøker i nytt opplag, men i modernisert og tidsriktig språk

Sammen med Hauges forkynnelse, ble bøkene et redskap som forvandlet livet til tusener av norske menn og kvinner. Folk vendte om fra samtidens religiøsitet, synd og likegyldighet, til å bli gudfryktige, redelige og ivrige samfunnsbyggere.

I boken “Betraktning over Verdens Dårlighet” er skriftet “Beskrivelse over det åndelige livets løp og strid” fra 1804, og utdrag av boka “Religiøse følelser og deres verd” fra 1817 med.

Kort tid etter at han hadde gitt ut den første boken kom, «Forsøk til avhandling om Guds visdom». Grunnen til at han skrev denne boka, var at han mente den første var for knapp og ufullstendig på en del punkter. Han ønsket på en mer utfyllende måte å framheve det budskapet som Gud hadde gitt ham.

Hans Nielsen Hauge ble fengslet for første gang den 3. juledag 1797 i Fredrikstad, mens han var på besøk hos en slektning i byen. Rett etter løslatelsen den 29. januar 1798 skrev han et lite skrift som han kalte «En sannhets bekjennelse om salighets sak.» 

Den tredje boken var “En sannhets bekjennelse om salighets sak”. Grunnen til hans dette skrift, var hans første fengselsopphold, og alle de falske rykter som hadde oppstått både før og etter fengslingen. Han sier at han ønsket å bekjentgjøre sin uskyld, og tilbakevise løgn og usannheter. Skriftet er derfor et forsvarsskrift, men også et angrepsskrift. Det er heller ikke vanskelig å forstå Hauges reaksjon på øvrighetens framferd.

Mange løgner og baktalelser var satt i omløp i bygdene om Hauge. Underlig nok ble han blant annet beskyldt for å være en horkarl, tyv og dranker, at han tilbad bilder av tre og i tillegg forkynte falsk lære. Slike usannheter ville naturlignok Hauge tilbakevise, og derfor ønsket han at sannheten skulle komme frem for allmenheten.

Hauge ble sittende i fengsel i over en måned, og saken endte med at Hauge egentlig ble frifunnet, men han måtte love å holde seg hjemme og ikke bevege seg ut over Tune sogns grenser. Som tittelen beskriver, så er det sannheten som Hauge ønsker å fremheve. Det gjelder både omstendighetene rundt hans første fengsling, men likevel er hovedinnholdet åndelige sannheter over budskapet på Allehelgensdag «som forklarer løgnens falske ånd, som både bedrar og gir falsk lindring til de som trøster seg på Guds ords kraft. Likeledes læres det om hvordan de sanne kristne ved hjelp av Guds ord og Ånd, kan og bør tilbakevise de onde.»

Hauge skriver tydelig om forførelse og antikristens ånd i den siste tid, som forvrenger sannheten i Guds ord. Han bruker det 7. kapittelet i Johannes Åpenbaring som grunnlag for sin forklaring, men siterer i tillegg mange andre vers fra Bibelen. Hauges budskap er aktuelt som aldri før, fordi vi trenger vekkelse og fornyelse i vårt land, og den åndelige situasjonen i vår tid har flere likhetstrekk med Hauges samtid

lagt til handlevogn